Ocenění nemovitosti

 

 pro dědické řízení

 

  • V rámci dědického řízení je potřeba stanovit tržní cenu (cenu obvyklou) majetku zůstavitele.

 

  • Naše společnosti nabízí vypracování odborného posudku tzv. „Tržní ceny nemovitostí“.